Česká verze
Motto
 

Kompletní reklamní a produkční služby

Monitoring sdělovacích prostředků
Monitorování a kontrola mediálních výstupů je základní předpoklad úspěšných kampaní. Vzhledem k úzké spolupráci s různými redakcemi a ČTK, jsme schopni monitorovat různá dění i dostatečně nazpět, abychom se z nich mohli poučit pro nové projekty. Monitoring je samozřejmým dodatkem k provedené kampani.
 
Prezentace v médiích, speciální servis v časopise OffROAD
Samozřejmou součástí některých projektů je prezentace v různých mediích. Společnost disponuje možnostmi úzké spolupráce jak s elektronickými medii ( TV stanice, rozhlasové stanice, internet), tak tiskovými medii ( odborné a společenské časopisy, denní tisk aj. publikace). Samozřejmě, že vzhledem k přímému propojení s časopisem OffROAD, nabízíme v tomto mediu a akcích jím pořádaných nadstandardní servis.
 
Pořádání tiskových konferencí
Tisková konference je navazující krok mezi media tréninkem a zpracováváním mediálního obrazu. Je to nejrychlejší způsob představení veřejnosti, na něž je nutné se důsledně připravit. Při pořádání konference je také nutno vybrat vhodná media.
 
Dokumentaristika filmová a fotografická
V případě produkování větších kulturních, sportovních nebo jiných akcí je nutné pro různé případy dokumentovat průběh akce. Za tímto účelem jsme připraveni nasadit naší filmovou nebo foto techniku. Vzniklý materiál jsme zvyklí zpracovat na dokumentární film nebo reportáž, případně vytvořit tiskové zprávy včetně obrázků, fotodokumentaci v albu, na DVD a pod.
 
Nákup a pronájem reklamních ploch a časů
Kromě působení na mediální výstupy se agentura zabývá inzercí ve všech dostupných prostředcích. Nakupuje pro klienty plochy v tiskovinách i na jiných místech ( billboardové plochy, plakátovací plochy, pojízdné plochy … Součástí kampaní pak jsou spoty v radiích a televizi, kde rovněž nabízíme solidní podmínky. Použité spoty jsme schopni upravovat nebo vyrobit.