Česká verze
Motto
 

PR a mediální služby

Příprava a vedení PR a reklamních strategií
Název napovídá, že agentura zajišťuje nepřetržitě klientům reklamní a PR služby. Tyto aktivity zahrnují reklamní, propagační i obrannou činnost, která vede k udržení či vytvoření dobrého veřejného obrazu a jména klienta. Agentura vypracuje strategii - navrhne projekt pro vytvoření pozitivního obrazu klienta. Doporučí nejvhodnější postupy a zpracuje nejvhodnější časový harmonogram. Vede samotnou kampaň.
 
Konzultační činnost v oblasti reklamy a PR
Společnost připravuje a vytváří rozbory možností reklamy a jejího dopadu. Součást každého většího projektu je automaticky činnost poradenská a konzultační.
 
Mediální analýzy, zpracování mediálního obrazu, media trénink
Agentura zajistí kompletní analýzu dosavadního veřejného obrazu a vyhodnotí jeho možnosti podpory nebo udržení. Případně připraví návrhy jak tento obraz vytvořit. Agentura kompletně připraví klienta na vystupování v médiích a vypracuje tiskové materiály vhodné pro zveřejnění.