PR a mediální služby

Toto je samostatná oblast, která obsahuje několik směrů, a dá se do ní ledaco schovat. Základem je Public Relations, tedy působení na veřejnost. Dnes se tento pojem zúžil na práci s medii a jejich ovlivňování, ale není to jen to. Tato práce se dá rozdělit na podporu jednorázové akce (nový produkt, sportovní nebo kulturní akce), nebo dlouhodobé působení. Obojí však znamená úzkou spolupráci a komunikaci s médii (tištěnými – časopisy a noviny, i elektronickými – rozhlas, TV, internet). Vedle samotné komunikace, přípravy tiskových zpráv a tiskových konferencí provádíme také školení s mediálním tréninkem v TV studiu, s rozborem psychologa, za odborného dohledu redaktora či korektora. Připravujeme i strategie v součinnosti s plány klienta. Zkušenosti máme v tomto směru letité a z různých oborů. Například pro klienta z oboru energetiky jsme pracovali deset let v kuse. Pomáhali jsme uvádět nové modely automobilů, dlouhodobě spolupracujeme se seriálem vytrvalostních závodů automobilů, motorek a čtyřkolek.