Zabezpečení akcí, doprava, ochranka

Naše akce jsou zajištěny i bezpečnostně. Nabízíme služby i v oblasti ostrahy kulturních, společenských a sportovních akcí a potažmo i objektů. Vztahují se na akce jako celek a materiál tam užitý, ale také na bezpečnost jednotlivých účastníků. Samozřejmou součástí je i technické zabezpečení, jako jsou třeba asistenční auta, vysílačky, osvětlení nebo registrační systém, čipové vstupy aj. dle vašich požadavků. V souvislosti s aktivitami můžeme zařídit pojištění, a to vždy na míru dané akce. Pro některé akce je potřeba zajistit požární hlídky a požární ochranu doslova od A do Z, službu supervize v místě konání a také zdravotní službu. Vycházíme vstříc speciálním požadavkům.